2000 sträcker har passerats….

Nu har vi passerat 2000 deltagare, Jättekul tycker vi att så många vill vara en del av Tjurruset i Karlstad.

Planeringen och förberedelserna är i full gång och vi räknar nu ner till den 15 september. Banbyggarna gör ett bra jobb i skogen med att hitta nya spännande partier för våra deltagare att upptäcka. Banan är som vanligt hemlig fram till start. Detta för att behålla spänningsmomentet och att ge alla deltagare lika förutsättningar att prestera i terrängen.

Anmälan till årets lopp är fortfarande öppen så har du ännu inte fått tummen ur att skicka in din anmälan så gör det. Vi vågar lova en upplevelse och ett minne att bära med sig.