Kontakt

Vid frågor gällande Tjurruset vänligen kontakta vårt kansli: tavling@ifgota.se eller 054 -21 23 27

Tävlingsfrågor (tidtagning/nummerlappar/ändringar) hänvisas till: tavling@ifgota.se