DeltagarePM

Nu finns Tjurrusets deltagarePM tillgängligt. Här hittar du all information du behöver inför loppet 14 september.

Tjurruset PM

Du kan också hitta vilken startgrupp du startar i, i startlistan

 

VÄLKOMMEN 14 SEPTEMBER