Eventet

Tjurruset arrangeras av friidrottsföreningen IF Göta Karlstad och överskottet går direkt tillbaka till vår idrottsliga verksamhet. Vi bedriver en verksamhet med bredd vilket innebär att vi erbjuder träning från 6 års ålder upp till elitnivå samt för motionärer via våra löpgrupper. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.ifgota.se.

I anslutning till E18 och Regementets I2 finner du Tjurrusets arrangemangsområdet. Arrangemangsområdet ligger på Norra Fältet i anslutning med Sandbäckstjärnen och I2-skogen vilket möjliggör ett upplevelselopp i naturen, detta i nära anslutning till Karlstads centrala delar.

Publikplatser publiceras på Tjurrusets Facebook-sida och via vår hemsida drygt en vecka innan loppet.